biuro@fadim.pl +48 609 954 330

03/01/2016 - 14:50

Konserwacja odzieży medycznej

Fadim - producent odzieży medycznej

Odzież medyczna jest odzieżą wielokrotnego użytku. Oznacza to, że właściwie utrzymana i konserwowana może być używana przez wiele osób, i to w dłuższym okresie czasu. Jednak aby zachować nie tylko trwałość, ale też właściwości tej dzieży, należy pamiętać o jej właściwej konserwacji i dezynfekcji.

Konserwacja, dezynfekcja i w przypadku odzieży używanej na blokach operacyjnych sterylizacja są konieczne dla zachowania właściwości ochronnych przeciwko czynnikom infekcyjnym. Jednakże działania te muszą odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i procedurami związanymi z konserwacją tego typu odzieży.

Kluczową funkcję w utrzymaniu odzieży medycznej we właściwej kondycji pełni pralnia szpitalna, lub pralnia zewnętrzna, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. Nr 40, poz. 469). Zgodnie z nim pralnia szpitalna powinna spełniać następujące wymagania:

  • rury z zimną wodą mają być osłonięte izolacją ochronną, jeżeli przebiegają przez pomieszczenia o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 75%,
  • przewody rurowe doprowadzające do maszyn i urządzeń pralni wodę i parę wodną powinny być prawidłowo oznakowane barwami rozpoznawczymi.
  • posiadać odpowiednią wentylację niezależną od wyciągów zainstalowanych bezpośrednio przy urządzeniach lub maszynach pralniczych;
  • przewody rurowe doprowadzające do maszyn i urządzeń gorącą wodę oraz parę powinny mieć izolację ochronną.
  • temperatura powierzchni rur oraz maszyn i urządzeń pralniczych, z którymi może mieć bezpośredni kontakt pracownik, nie powinna przekraczać 55°C.
  • ściany w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i pary muszą być pokryte nienasiąkliwym materiałem do wysokości co najmniej 2 m materiałem, który powinien być łatwo zmywalny i odporny na działanie środków stosowanych do czyszczenia, usuwania plam i prania,

Szczególną uwagę należy przyłożyć do sterylizacji odzieży medycznej wielokrotnego użytku, stosowanej na blokach operacyjnych. Przestrzeganie właściwych procedur prania i sterylizacji jest w jej przypadku niezwykle istotne. Musi bowiem spełniać odpowiednie warunki sterylności i ochronne, które po procesie prania i sterylizacji muszą być zachowane. Dlatego też istotne jest sposób oraz ilość prań, które określa producent.

B2B

Współpracujemy z firmami zaopatrującymi się w odzież ochronną o różnym charakterze.
Zapraszamy zainteresowanych.

Skontaktuj się

Nasze produkty

Fadim - producent odzieży medycznej, ochronnej
Fadim - producent odzieży medycznej, ochronnej
Fadim - producent odzieży medycznej, ochronnej

Odwiedź nas na